Logo PG Residus Sanitaris

serveis01

T'oferim:

Oferim la gestió íntegra dels residus sanitaris dels grups III i IV, així com de les agulles i el material tallant i punxant (grups III i/o IV).

Aquesta gestió inclou:

  • Tramitació de la documentació específica (fitxa d’acceptació, fulls de seguiment, llibre de registre de residus) per a una correcte gestió dels residus sanitaris.
  • Subministrament dels contenidors adients a cadascun dels residus a gestionar. Contenidors homologats de diferents capacitats i per tipologia de residus.
    - Disposem de contenidors d’1 litre, 5 litres, 10 litres, 30 litres i 60 litres, dels grups III i IV.
  • Etiquetatge segons normativa, per tal de saber la procedència i el destí del residu.
  • Recollida dels contenidors plens dels residus.
  • Transport dels residus a gestor autoritzat en vehicles autoritzats per l’Agència Catalana de Residus.
  • Lliurament a gestor autoritzat.
  • Retorn de la documentació acreditativa (full de seguiment) per tal de comprovar la correcte gestió del residu.

Contenidor 60 litres negre


Contenidor per a residus biològics del grup III, de 60 L de capacitat

Garrafes 5 i 25 l.


Garrafes de 5 i de 25 litres de capacitat, pel tractament de residus líquids del grup IV

Garrafa 25 litres


Contenidor 60 litres per a residus citotòxics