Logo PG Residus Sanitaris

serveis02

Residus a gestionar:

Digui’ns quin residu genera, i nosaltres li trobarem la solució.

Grup III: Sangs i hemoderivats en forma líquida; bosses, equips i xeringues que continguin restes hemàtiques; filtres de diàlisi; agulles i material punxat o tallant; vacunes vives o atenuades; residus anatòmics de petita entitat; redons i receptals; cultius i reserves d’agents infecciosos; animals inoculats biològicament; residus contaminats amb material infecciós de malalties específiques.

Grup IV: citotòxics i material d’ús; antiretrovirals i material d’ús, medicaments caducats i no aptes; substàncies químiques generades per laboratoris; residus anatòmics en formol, filtres HEPA, "residus líquids químics."

Contenidors grocs

Contenidors per a residus tallants i punxants

Imatge

Contenidors negres

Contenidors per a residus biològics del Grup III.
Disposem de contenidors de 30 i 60 litres de capacitat.

Imatge

Contenidors blaus

Contenidors per a residus citotòxics, del Grup IV.
Disposem de contenidors de 30 i 60 litres de capacitat.

Imatge

Garrafes:

Garrafes per a residus líquids del Grup IV. Disposem de garrafes de 5 i 25 litres de capacitat.

Imatge